Заседание на Съвместния комитет за наблюдение

02.01.2018
Event date: 
09.01.2018 11:30 to 15:30

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 ще се проведе на 9 януари 2018 в град Одрин. Република Турция.

Facebook icon
Twitter icon