Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги

02.07.2015

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция“, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ“

 

Тръжното досие включва:

А. Инструкции към кандидатите и обявление за обществена поръчка за услуги

Б. Проект на договор и специални условия, включително следните приложения:

I. Общи условия за договори за услуги

II. Техническо задание

III. Организация и методология (да бъдат представени от кандидата, използвайки образеца)

IV. Бюджет (да бъде представен от кандидата като финансова оферта, използвайки образеца)

V. Формуляри и други допълнителни документи

В. Друга информация

I. Таблица за административно съответствие

II. Таблица за оценка

Г. Тръжен формуляр за участие

 

Цялата тръжна документация е публикувана на следните интернет страници:http://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.euhttp://www.ipacbc-bgtr.eu.

 

Подробна информация относно тръжните процедури е налична в Практическото ръководство за договорни процедури за външни дейности на ЕС и приложенията към него, които можете да намерите на следната интернет страница:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Крайният срок за подаване на офертите е 03 август 2015 година, 17.00 ч. местно време.

Тръжното досие е на разположение: rar.gifTD_Assessors_2_07_15.rar (672.31 KB)

Facebook icon
Twitter icon