ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

30.09.2015

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА “Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ”

Обявление за прекратяване на обществена поръчка.

Facebook icon
Twitter icon