Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

23.05.2022

Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. с отразени резултати от проведените консултации, нетехническо резюме към доклада и становище по Екологична оценка на Министерство на околната среда и водите, може да намерите приложени по-долу.

 

Facebook icon
Twitter icon