• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
     Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество...
Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –...
Подаването на проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

19.12. 2018
С решение на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично
05.12. 2018
Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по
30.11. 2018
Министерството на регионалното развитие и благоу

Финансирани проекти

Партньорска база данни