• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на...
Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020, уведомява...
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

13.05. 2020
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република Бълг
05.05. 2020
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на
23.04. 2020
Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020
02.04. 2020
Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да изв

Финансирани проекти

Партньорска база данни