• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
ПОКАНАкъм юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да...
Официалната церемония за връчване на първата част от договорите за субсидия по Втората покана за...
Годишен доклад за 2018 година по Програмата за  Interreg-ИПП за ТГС България -...

Финансирани проекти

Партньорска база данни