• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Управляващият орган по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция...
Уважаеми потребители и бенефициери,Достъпът до Системата за управление (МИС) и Бенефициентския...
ПОКАНАкъм юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да...

ПРОЕКТИ БЕЗ ГРАНИЦИ

Новини

08.11. 2019
Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма Interreg – ИПП за т
21.10. 2019
Регионални консултации за следващия програмен период в град Бургас

Финансирани проекти

Партньорска база данни