• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „...
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на...
Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020, уведомява...

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти

Партньорска база данни