• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. ще проведе информационна кампания по...
Оперативното звеноиСъветът за управление на Териториалната стратегияпо програмата Интеррег България...
Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП...

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти