• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган...

Новини

01.12. 2016
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „...
01.12. 2016
Бланки на документите, които следва да бъдат представени по време на преговор
08.11. 2016
На 8-ми ноември 2016 г. в гр. Бургас се проведе третото заседание на Съвместния...
24.10. 2016
На 8-ми ноември 2016 г. в град Бургас, Република България, ще се проведе...

Трансграничен регион

Партньорска база данни