• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
На 13 декември 2018 г. в град Поморие се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение на...
     Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество...
Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –...

Финансирани проекти

Партньорска база данни