• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Министерството на регионалното развитие и благоустройствотос адрес: гр. София, ул. „Св. Св....
Стратегическият съвет по програмата България-Турция избра 36 идейни концепции, които допринасят за...

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти