• Созопол
  • Занаяти
  • Фестивал
  • Европейски ден на сътрудничеството
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган...

Новини

19.01. 2017
Указанието на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената...
21.12. 2016
През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството...
07.12. 2016
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „...
01.12. 2016
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „...

Трансграничен регион

Партньорска база данни