Партньорски форум по Втората покана за набиране на проектни предложения

09.02.2018

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган), в сътрудничество със Съвместния Секретариат на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция организират Партньорски форум за потенциалните кандидати от двете страни по втората покана за набиране на проектни предложения. Събитието ще се проведе на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа (местно време на Република Турция) в зала Балкански Конгресен Център на Тракийския Университет в гр. Одрин https://www-en.trakya.edu.tr/gmap/.

На участниците ще бъде осигурен превод. За участие във форума могат да се регистрират не повече от двама представители от организация, като всеки участник попълни следната онлайн регистрационна форма: https://docs.google.com/forms/d/1jxPSZ_29_Og7r_oiudfS7P4vmktiCuPVy_zshaxqaeg/edit до 16.02.2018 г. (петък).

Очакваме Ви!

Приложение: Предварителна покана

Facebook icon
Twitter icon