ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

03.04.2018

Заявления за регистрация на проектно предложение по Втората покана могат да бъдат подавани не по-късно от 17:00 часа, местно време в България (EET) на 10 април 2018 г. чрез електронната система на следния адрес:

https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа, българско време на 11 април 2018 г.

Свързани документи:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

Facebook icon
Twitter icon