Откриване на информационната кампания по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз

02.12.2015
Event date: 
16.12.2015 11:30

След одобрението и стартирането на Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег - трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз са планирани поредица събития за потенциални кандидати от трансграничния регион. Целта на кампанията е да  популяризира Поканата и да подпомогне кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения.

Първото събитие за откриване на информационната кампания ще се  проведе на  16 Декември 2015 год. в зала Марица на Областна администрация - Хасково.

По време на събитието ще бъдат представени  изискванията за кандидатстване,  насоките за попълване на формуляра за кандидатстване и изготвяне на бюджет на проекта. Кампания ще бъде открита от г-жа Деница Николова, заместник министър на Регионалното развитие и благоустройството.

Презентациите ще бъдат на български език.

Заинтересованите организации могат да попълнят и изпратят  Регистрационна форма на следните електронни адреси EKiryakova@mrrb.government.bg и IDelchev@mrrb.government.bg не по-късно от 11 Декември 2015.

Моля имайте предвид, че поради големия интерес  само по един представител от организация може да се регистрира за участие.

Информационни дни ще бъдат организирани в град Ямбол и град Бургас през месец Януари 2016.

Регистрационна форма

Предварителна програма на събитието

Facebook icon
Twitter icon