Обучение „Изпълнение на проекти“, Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

04.12.2019
Event date: 
11.12.2019 10:30

Имаме удоволствието да Ви поканим на организираното от съвместния секретариат обучение „Изпълнение на проекти“ за членовете на екипите по проектите, финансирани по Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Обучението ще е на български език по теми, посочени в приложената програма. Събитието ще се проведе на 11 декември 2019 г. от 10:30 ч. в зала "Марица" на Областна администрация Хасково, намираща се на адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково - https://goo.gl/maps/8qY8j8dEudEUg51GA.  

Моля да заявите Вашето участие в обучението „Изпълнение на проекти“ не по-късно от 06.12.2019 г. (петък), като попълните всички полета в следната индивидуална регистрационна форма: https://forms.gle/3Gm7KVA9QRbQKXfk8

Предварителната регистрация е задължителна. С една форма може да се регистрира един участник.

Facebook icon
Twitter icon