Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на турските партньори по втората покана на Програмата ИНТЕРРЕГ–ИПП за ТГС България – Турция 2014 – 2020

26.11.2019

На 13 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе обучение „Изпълнение на проекти“ за турските партньори по втората покана за набиране на проектни предложения. Събитието бе открито с встъпителна сесия, на която участниците бяха поздравени от посланика на Република България в Република Турция, посланика на Република Турция в Република България, губернатора на област Къркларели, кметът на община Одрин. Заместник-министърът на външните работи на Република Турция Н. Пр. г-н Фарук Каймъкчъ представи интерактивно резултати от изследването за определяне на приоритетите на Програмата за периода 2021-2027 г., проведено от Дирекция по въпросите на Европейския съюз  към Министерството на външните работи на Република Турция.

След официалната част експерти от Националния партниращ орган и клона на Съвместния секретариат в Одрин изнесоха презентации по темите: тръжни процедури и финансово изпълнение на проекти, верифициране на разходите и осъществяване на първо ниво на контрол, работа с Портала за бенефициенти, техническо изпълнение и мониторинг, изпълнение на инвестиционни проекти, нередности, промени в договора за субсидия и изисквания за информация и публичност.

Facebook icon
Twitter icon