Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана

05.11.2019
Event date: 
13.11.2019 09:00 to 17:00

Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана в град Одрин, Република Турция.

Можете да се регистрирате до 7 ноември 2019 г. на следния линк:

https://cbc.ab.gov.tr/prkayit.aspx?b=Bulgaristan%20-%20T%C3%BCrkiye%20Program%C4%B1%20Proje%20Uygulama%20E%C4%9Fitimi&mid=50486&kid=23

Приложение 1: Дневен ред

Facebook icon
Twitter icon