Официално връчване на договори за субсидия по Втората покана - София, 23 юли 2019 г.