На вниманието на проектните партньори, които изпълняват проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020

08.01.2020

Уважаеми бенефициенти,

Бихме искали да ви напомним, че съгласно Наръчника за изпълнение на проекти всеки проектен партньор (ПП) трябва да изпрати електронна версия на тръжната документация за публикуване на информацията на страницата на Програмата www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders. 

В тази връзка Ви информирамe, че проектните партньори следва да изпращат съответните документи на електронна поща: JShaskovo@mrrb.government.bg и в Бенефициентския портал на вниманието на ръководителя на СС-Хасково и отговорния експерт за наблюдение на проекта.

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon