Наръчник за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения, версия 2/ август 2020 г.

18.08.2020

Актуализирана версия 2 на Наръчника за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 18.08.2020 г.

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

Facebook icon
Twitter icon