Наръчник за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения, версия 3 / Март 2022 г.

01.04.2022

Актуализирана версия 3 на Наръчника за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 31.03.2022 г.

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

 

Facebook icon
Twitter icon