ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно изпълнението на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg — ИПП България — Турция 2014—2020

19.12.2019

Въпроси и отговори (на английски език), можете да намерите по-долу:

Facebook icon
Twitter icon