Информация относно смяна на адреса на деловодството на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

05.10.2020

Уважаеми бенефициери,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.10.2020 г. всички документи до Управляващия орган на програмите за трансгранично сътрудничество следва да се входират в деловодството на МРРБ, намиращо се на адрес: гр. София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19.

Facebook icon
Twitter icon