Проект финалист на наградите RegioStars 2017

07.07.2017

Проектът „Подобряване зачитането на равенството на половете в българо-турската гранична зона” (2007CB16IPO008-2011-2-023), финансиран по Програмата за ТГС ИПП България – Турция 2007-2013 е сред избраните финалисти на наградите RegioStars 2017 в категорията  „Оправомощаване на жените и активно участие“.

Церемонията по награждаването ще се проведе в Брюксел на 10 октомври по време на Европейската седмица на регионите и градовете 2017.

Целта на наградите RegioStars е да открият добрите практики в областта на регионалното развитие и да представят оригиналните и иновативни проекти, които биха вдъхновили и други региони.

Категориите в конкурса за 2017 г. са:

  1. Интелигентна специализация за иновации за МСП
  2. Енергиен съюз: мерки за климата
  3. Оправомощаване на жените и активно участие
  4. Образование и обучение
  5. CityStars: градове в процес на цифровизация

Повече информация можете да намерите на уебстраницата на RegioStars Awards: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ 

 

За проекта „Подобряване зачитането на равенството на половете в българо-турската гранична зона”

Основната цел на проекта е да се постигне по-добро разбиране, уважение и прилагане на принципа за равенството на половете в двете съседни страни и по специално в районите на Бургас и Къкрларели, както и засилване на ролята на жените на трудовия пазар и в предприемачеството.

Facebook icon
Twitter icon