Техническа поддръжка на Портала за бенефициенти и информационната система MIS

13.12.2017

Поради планирани дейности по профилактика и инсталиране на нова функционалност, Порталът за бенефициенти и Информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 няма да бъдат достъпни в интервала от 12:00 ч., 14.12.2017 г. до 18:00 ч., 15.12.2017 г.

Facebook icon
Twitter icon