Обучение „Изпълнение на проекти“ за турските партньори по първата покана