„Заедно по суша, въздух и вода“ - Ден на европейското сътрудничество 2016