Ден на европейското сътрудничество 2016 „Заедно по суша, въздух и вода”