CB005.2.12.088 - Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъците в Егейско и Черно море (Морета без отпадъци)