CB005.2.12.116 - Съвместни мерки за опазване на природата