CB005.2.21.074 - Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой