CB005.2.21.123 - Възраждането на старите исторически и културни коридори