CB005.2.22.098 - От минало към настояще, да представим силата на фолклора