ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 - „Трансгранично пътешествие към дивата природа“