Европейският ден на сътрудничеството беше отпразнуван от Програмата за ТГС България - Турция в Созопол