Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България - Турция, CB005.1.22.105