Партньорство за Творчески Културен Туризъм (iCREATE), CB005.1.23.057