Първо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по ИНТЕРРЕГ Програма за ТГС България-Турция 2014-2020, финансирана по ИПП