Път на легенди - създаване на нови партньорства за развитие на устойчив културно-исторически туризъм, CB005.1.23.107