Второ заседание на Съвета за управление на Териториалната стратегия