Заседание на Съвета за управление на Териториалната стратегия, 23-24.08.2023 г., Одрин