Обявление за процедура за възлагане на строителни дейности за "Реконструкция на градинския мост в Ямбол"

23.08.2017

Община Ямбол обявява ограничена процедура за възлагане на строителни дейности за "Реконструкция на градинския мост в Ямбол" с финансовата помощ от Програма INTERREG-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005, Проект CB005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, по Договор за безвъзмездна помощ № РД 02-29-57 / 20.03.2017 г.

Тръжното досие е достъпно в община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, гр. Ямбол и е публикувано на интернет страницата на общината http://www.yambol.bg/profile и на интернет страницата на програмата https://www.ipacbc-bgtr.eu/.

Референтен номер: СВ005.1.21.099 – PP1 – 05/Works 

Крайният срок за подаване на офертите е 25.09.2017, 17.00 ч. местно време.

Допълнителна информация или пояснения/ въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници: http://www.yambol.bg/profile и https://www.ipacbc-bgtr.eu/.

Тръжната документация е на разположение ТУК.

 

Facebook icon
Twitter icon