Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

2017 ve 2018 yıllarında “Yenilikçi yöntemler ile büyüyen festivaller” projesi çerçevesinde benzersiz Bulgar ve Türk gelenekleri yaygınlaştırılmış, proje sayesinde Kukerlandia festivalli sınır ötesi faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yambol, Bulgaristanda canlı olarak sergilenmiştir.

Proje faaliyetlerinin Tundja (Bulgaristan) ve Edirne (Türkiye) bölgelerinin çeşitli yerleşimlerinde gerçekleştirilmesi ile Kuker geleneğinin (mummer) yeniden canlanması ve Bulgaristan’ın güneydoğu bölgesinin cazip bir turizm merkezi haline dönüşmesi projenin hedeflerinden birisi olmuştur. Burada yüzyıllık gelenekler modernize edilerek gençlerin ilgisi çekilmiş ve bu etkinliklerin gerçek modern festivallere dönüşmesi sağlanmıştır.

Proje kapsamında Tundja Belediyesi binaları, stadyum, toplum merkezi, açık sahne ve iki köydeki bazı duvarlar genç sanatçı Nikolay Dimitrov ve Daniel Dubarov’un el sanatıyla yeni bir görünüme kavuşmuştur. Onların yardımı ve yeteneği ile mummer maske ve gelenekleri belediyenin iki yerleşiminde binaların duvarlarında yaşatılmaya başlandı. Üç boyutlu figürler ve çok renkli mummer resimleri bölge sakinlerine ve turistlere Bulgar geleneklerini hatırlatarak bu küçük yerleşimleri gerçek bir cazibe merkezi haline getirmiştir.

Proje faaliyetlerinin bir parçası olarak, on iki mummer maske grubunu desteklemek için mummer maskeleri, kolyeler, ziller ve nakışların hazırlanması gerçek bir mücadele olmuştur. Aşırı hassasiyet ve geleneğe duyulan sevgiyle, yerli ustalar ve mummer terzileri, Kukerland Masquerade Festivali sırasında mummer katılımcılarının giydiği 200 parça giysi ürettiler.

Kuker geleneğinin Bulgaristan sınırının dışında da yenilikçi yöntemler ile tanıtılması için, Edirne'nin şehir merkezinde Kuker Maske Festivalinin gösterişle bir canlandırması gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik sayesinde birçok insan ilk kez Bulgar folklorunu ve geleneklerini izleme şansı bulmuştur.

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Proje görünürlük materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

“Turizmi arttırmak için festivalleri nasıl tanıtabilirsiniz” konulu tartışma sonucunda hazırlanmış olan nihai rapora buradan ulaşabilirsiniz.

“Turizmi arttırmak için festivalleri nasıl tanıtabilirsiniz” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenleme faaliyetine ilişkin hazırlanmış olan nihai rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada proje:

https://www.facebook.com/Проект-Разширяване-на-фестивали-с-иновативни-подходи-165383960868372/?hc_ref=ARSZnZsEc1x5VLojrp1m_UABfnGqMr2rM6MlNfiYYOSSQcdfFof3HSy0_8a8Dxq4ysk

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Projenin gerçekleştirilmesi, Kıyıköy ve Sozopol vatandaşları ve sınır ötesi bölgesini ziyaret eden turistler için kültür turizmi geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

Proje kapsamında Kıyıköy Belediyesi tarafından Kıyıköy ’ün tarihi kısmını oluşturan arkeolojik rezervinde bulunan küçük sokaklarının restorasyonu için teknik restorasyon projesi geliştirdi.

Projenin Bulgaristan ayağında ise Sozopol şehrinin arkeolojik sit alanı olan ve Antik Apollon Şehri olarak adlandırılmış bölgenin geliştirilmesi ve tanıtılması başlıklı bir teknik restorasyon projenin hazırlanmasını kapsamıştır.

Proje ortakları birlikte Burgaz ve Kırklareli İllerin sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için ortak bir strateji geliştirdiler.

“Doğal ve kültürel mirasın korunması - ortak bir Avrupa hedefi” projesinin uygulanması, sınır ötesi bölgedeki doğal ve kültürel mirasın tanıtımının artırılması için çok büyük öneme sahip olan proje olup bu iki önemli tarihi kentin sokaklarının restorasyon projelerinin geliştirilmesi ile sınır bölgesinde sürdürülebilir turizmin gelişimi için temeller oluşturmuştur.

Projenin görünürlük materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Kıyıköy Vize-Kırklareli Bölgesindeki kültür ve tarihi eserlerin incelenmesi çalışmasının (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Kıyıköy Vize-Kırklareli Bölgesindeki kültür ve tarihi eserlerin incelenmesi çalışmasının (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Kıyıköy ve Kırklareli bölgesinin temel kültürel, tarihi ve doğal değeri hakkında inceleme çalışmasının (İngilizce version) buradan ulaşabilirsiniz.

Kırklareli-Burgaz Sınır Ötesi Bölgesinde Turizmin Sürdürülebilir Gelişimi Stratejisine buradan ulaşabilirsiniz.

Sozopol kasabasında "Skamni" caddesine ve "Kuzey panoramik sokak" sokağından "Güney panoramik sokak" sokağının devamına ilişkin teknik projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Antik Kıyıköy Kasabasının caddelerinin Teknik mimari projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Overall project objective is promotion of cultural heritage of the cross border region through development of joint tourism destination  Burgas – Edirne.

Project activities include elaboration of a study of the tourists’ demand and needs of information in the field of tourist services and products and research of good practices and tourist packages in the Cross –border region. In the two partnering countries “Ethno Happenings” will be organized. Project activities also include “Travelling Exhibitions” and organization of “Sustainable Tourism FAIR” in Burgas.  A multi-language platform “Cross-border Heritage Center” will be elaborated.

As a result of the project   a destination with significant tourism potential will be developed, aiming to overcome the economic diversification of the cross-border region through the use of innovative, advanced tools and techniques to reach new market segments.

Project status: Finished

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Burgaz şehri ile Edirne arasında turizm işbirliği iki şehir açısından da kaçınılmaz bir durumdur. Bu proje aslında bu işbirliğinin kapısını aralayan fırsatlardan biri olarak karşımıza çıktı. Bu tür projeler sınırın her iki yanındaki sivil toplum örgütleri için çok değerli bir kaynak ve işbirliği fırsatıdır.

Proje ortakları 15 ay boyunca proje fonlarını program ilkeleri, proje amaçları ve etkinlikleri doğrultusunda kullanmıştır. Proje ekipleri olarak bilgi ve deneyimlerimizi artırdık. Proje çıktıları olarak Edirne-Burgas bölgesi turizmini masaya yatırdık ve iki bölgede turistik destinasyon noktalarından çok bilinenler olduğu kadar bilinmeyen noktaları da dahil ederek toplam 30 turistik siteyi ön plana çıkardık. Biz program dahilinde Kırklareli’ni de projeye dahil ettik. Proje etkinliklerine hedef grubumuz olan Turist hizmeti sağlayanları yani işletme sahipleri, eko-tur operatörleri, kültürel tur operatörleri, seyahat acenteleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, STK’lar, turizm bölümü öğrencileri, turizm ofisleri, yerel üreticiler ve turistleri katmaya özen gösterdik.

Projemizin sonuçlarının Burgaz ve Edirne'ye gelen 3. ülke turistlerini yönlendirme açısından bölge turizmcilerini harekete geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle turistik sitelere ait ilginç ve detaylı bilgiler, geliştirdiğimiz ortak destinasyonlar, web sayfamız, katalog, harita gibi ürünlerimiz sayesinde sürdürebilir turizm alanında işbirliği devam ettirilecektir.

Projenin internet sitesi: www.bgtrdestinations.eu

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine(poster ve bilgilendirme panosu) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Turist haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

Turistlere yönelik hizmet ve ürünler alanındaki turistlerin istek ve bilgi ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

“Sınır Ötesi bölgesindeki iyi uygulamalar ve turist paketleri ”ne ilişkin araştırmaya (İngilizce, Bulgarca ve Türkçe dillinde) buradan ulaşabilirsiniz.

30 turist sitesinin kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinliklerdeki sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Sınır Ötesi bölgesindeki kültürel ve tarihi alanlara ilişkin video ve 3D/360 derecelik fotoğraflara aşağıdaki bağlantıda yer alan internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.bgtrdestinations.eu/web/index.php?r=experience%2Fculturals.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Proje, bölgesel turizm potansiyelinin sınır ötesi doğa, kültür ve tarihi varlıkların tanıtımıyla, birçok turizm olanaklarının merkezi olarak tanıtılmasına katkıda bulunmuştur.

Ortak kuruluşlar, ortaklık mutabakatı imzalayarak, ortak turizm paketleri ve rehber kitaplar geliştirerek, ortak eylem planı, ortak rota ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi, bölgesel imajın tanıtımı ve etkin pazarlama için ortak marka, logo ve slogan oluşturulması ile farklı Bulgar ve Türk paydaşlar arasında başarılı bir işbirliği oluşturmuştur.

Proje, sınır ötesi bölgedeki 5 ilçeye 5 kioskun yerleştirilmesi ile sınır ötesi bölgede turizm bilgisine erişimin iyileştirilmesine katkı sağlamıştır. Ortak Turizm Paketlerini oluşturup tur operatörleri ilgili kurum ve turizm kuruluşlarına tanıtılmıştır. Ayrıca proje kapsamında ortak tanıtım turları düzenlenmiş, basın bültenleri ve sosyal medya tanıtımına önem verilerek sınır ötesi alanın ortak bir turizm güzergahı olarak tanıtılması ve hakkındaki farkındalığın arttırılmasına imkan sağlanmıştır.

Proje çerçevesinde ortak bir uzman ekip tarafından (2 Türk ve 3 Bulgar uzman) sınır ötesi bölgenin var olan doğal ve kültürel varlıkları, kültürel ve tarihi mirasa dayalı bölgesel kalkınmaya ve turizme katkıda bulunacak olan olanaklar, ürün ve hizmetler konusunda bir anket gerçekleştirildi. Mevcut bilgi ve kaynakların ve bir rapor/analizin değerlendirilmesi, en cazip tematik güzergahlar dahil olmak üzere- hedeflenen yerel bir turizm pazarını (Bulgaristan-Türkiye) ve diğer bir hedef olarak da başta Asya pazarları olmak üzere uluslararası turistleri hedefleyen 2 ortak turistik paketin geliştirilmesinin temelini oluşturmuştur.

1. paket yerel turistelere yönelik (Bulgar ve Türk ziyartçeleri) ve 2. Tur paketi Uzakdoğu pazarına yönelik olarak tasarlandı.

Turizm paketleri yıl boyunca yapılan etkinlikleri ve farklı turistik imkanları kapsamaktadır: doğal ve kültürel yerler, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer ilgili hizmetler. 2 adet tur rehberi el kitabı geliştirilmiştir.

Sınır ötesi turizm güzergahının ortak eylem planı, markası, logosu ve sloganı geliştirilmiştir. Bu araçlar; sınır ötesi bölgenin, çeşitli turizm fırsatları ile çekici bir turizm merkezi olarak tanınmasına katkıda bulunacaktır. Ortak Eylem Planı (SAP), proje tarafından sağlanan gerçek kaynaklara ve onaylanmış stratejik belgelere dayanmaktadır. (Bulgaristan ve Türkiye Ulusal Turizm Stratejileri, bölgesel ve belediye kalkınma planları, turizm programları vb.).

Burgaz, Yambol, Haskovo ve Edirne şehirlerine, ziyaretçilerin çok sayıda bilgiyi basit ve etkili şekilde sunmanın bir yolu olarak  5 adet dokumatik ekranlı KİOSK teslim edilmiştir. Kiosklar, turistlere seyehatlerini planlama ve 2 adet ortak turizm paketinde ziyaret etmek istedikleri alanları belirlemelerine, konaklama ve önemli turizm noktaları hakkında turistlere kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Tanıtıcı turlar, denenmiş ve güvenilir bir tanıtım aracıdır. Diğer tanıtım türlerinden daha fazla ilgi uyandırmak amacıyla 3 rehberli tanıtım turları düzenlenmiştir(her biri için 15 katılımcı, 3 gün). Rehberli tanıtım turları, rotayı tanıtmak amacıyla 15 tur operatörü (%30’u Asya pazarında çalışan), gazeteciler, blog yazarları, fotoğrafçılar ve gezginleri kapsamıştır. Bu katılımcılar daha sonra özel turizm dergi ve yayınlarda, sınır ötesi turizm güzergahı ve oluşturulmuş olan turizm paketleri hakkında kendi yazılarını yayınlamışlardır.

Proje internet sitesi:

www.jointtour.eu/

Projenin sosyal medya hesapları:

Facebook: www.facebook.com/JOINT-TOUR-1929405403995576/

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/joint-tour-project-283191148/

Pinterest: www.pinterest.com/jointtour/pins/

flickr: www.flickr.com/photos/153583966@N08/

MySpace: https://myspace.com/joint.tour/photos

Proje materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine (çanta, afiş, dosya, magnet, kalem, bilgi panosu) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Proje broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan-Türkiye sınır ötesinde gidilecek yerlerin marka, logo ve tema larına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel paydaşların anket değerlendirmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tur-Rehberi El kitabı "Bulgar ve Türk Yerli Turistler için Tur Programı”na buradan ulaşabilirsiniz.

Tur-Rehberi El Kitabı "Uluslararası / Asyalı Turistler İçin Tur Programı"na buradan ulaşabilirsiniz.

“Burgaz, Yambol, Hasköy, Kırklareli ve Edirne bölgelerinin Turizm Potansiyeli” konulu ortak analizlere buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Turistler için Ortak Geliştirilmiş Turizm Paketleri, özellikle Asya pazarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel turizm pazarı için Ortak Geliştirilmiş Turizm Paketlerine (Bulgaristan ve Türkiye) buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Turist Rotası Ortak Eylem Planına (Edirne - Kırklareli - Burgaz - Yambol - Haskovo) buradan ulaşabilirsiniz.

İmzalanmış olan İşbirliği Protokolüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlanmış olan günlük ve 7 günlük turlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.jointtour.eu/?page_id=528&lang=en.

Ortak Geliştirilmiş Turizm Paketleri için çekilmiş olan iki tanıtım klibine proje internet sitesinde şu bağlantıdan: http://www.jointtour.eu/?lang=en ve Programın YouTube Kanalına şu bağlantıdan: https://youtu.be/aTPlCp95XTw ve https://youtu.be/rnCCIUcTxb4 ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project objective is to increase the tourism potential by exploring, discovering and promoting the natural and cultural heritage in the cross-border region with focus on Strandja Mountain.

The planned activities will take account of development of studies and analysis on potential tourist resources through organisation of round tables in the cities of Svilengrad, Bulgaria and Kirklareli, Turkey. Training workshops on the preservation, promotion and development of the natural and cultural heritage in the region will be conducted for students from Vocational High School of Agriculture and Economics "Hristo Botev", Svilengrad and Kirklareli Vocational and Technical Anatolian High School. On study visits in Strandja Mountain the natural resources in the CBC region, landmark, protected areas, flora and fauna will be explored.

As a result of the project a common three-lingual guide in Bulgarian, Turkish and English languages, proposing touristic destinations in the cross-border region with significant tourism potential will be issued. The project will also contribute to improve knowledge and skills of the students based on protection, evolution and promotion of natural and cultural heritage, as well as to create positive image of the region and to increase the tourist flow.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Proje özellikle Istranca bölgesini hedef alarak Bulgaristan-Türkiye sınır bölgesindeki doğal ve kültürel mirasları araştırarak, keşfederek ve tanıtarak bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

“Istrancaların güzelliği” projesi, sınır ötesi bölgedeki zengin, doğal ve kültürel mirası ortaya koymaktadır  ve 3 dilde hazırlanan bir rehber ile çeşitli turizm ortak destinasyonlarını içermektedir.  Proje uygulaması, Burgaz Bölgesi ve Kırklareli İli’ni kapsayan potansiyel turizm kaynakları üzerine çalışmalar ve analizlerle başlamıştır. Ardından, Istranca'daki eşsiz doğa ve biyoçeşitlilik, yerel gelenekler ve el sanatları, turistik yerler ve tarihi, kültürel öneme sahip yerler hakkında bilgi edinmek amacıyla projeye katılan 64 katılımcı düzenlenen eğitim atölyelerine  katılmıştır.

Eylül 2018’de düzenlenen çalışma ziyaretleri sırasında, gençler sınırın her iki tarafında düzenlenen turlara katılmışlar ve  yeni arkadaşlıklar kurmuşlardır. Strandja'daki ortak çalışma ziyaretlerine Türkiye'de 5 gün, Bulgaristan'da 5 gün, 20 öğrenci ve 4 öğretmen katılım sağlamıştır. Gruplara tercümanlar ve rehberler eşlik etmiştir. Öğrenciler turizm kaynakları hakkında bilgi toplayarak , ziyaret edilen yerlerin fotoğraflarını çekmiş  ve sınır ötesi bölgedeki doğal ve kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi konusundaki farkındalıklarını artırmıştır. Strandja'daki eski köylere yapılan ziyaretler ile  geçmiş dönemlere ve yerel halkın kültürel yaşam tarzı, tipik gelenekleri ve folkloruna ilişkin bilgiler edinilmiştir.

Bulgar ve Türk uzmanlar, turist rehberi hazırlanmasına yönelik materyaller hazırlayarak Istranca -Karadeniz bölgesinde rotalar önermişlerdir. Tur rehberi, 3 dilde 300 sayfa olarak basılmıştır ve  turizm kaynaklarını, haritaları ve fotoğrafları  içermektedir.

Turistler giderek daha temiz ve korunmuş doğada  konaklama arayışındadır. Kıyı boyunca önerilen güzergahlar gelişmiş kitle turizmine sahip olan tanınmış tatil köylerinin yanı sıra,  kent gürültüsünden uzak, doğadaki rekreasyon için harika fırsatlar sunan Strandja Tabiat Parkı bölgesinde yer almaktadır. Bu rotalar turizmin gelişmesi için potansiyele sahip  ancak özellikle yabancı turistler arasında henüz yeterince popüler değildir.

Tur rehberi Bulgarca, Türkçe ve İngilizce olarak 300 nüsha halinde basılmıştır ve düzenlenen yuvarlak masa toplantıları ve seminerler sırasında tanıtılmıştır. Rehber, proje web sitesinde http://strandja-cbc.eu adresinde de bulunmaktadır.

Svilengrad'da 1 gün ve Kırklareli'de 1 gün süren yuvarlak masa toplantıları  sınır ötesi bölgedeki turizm potansiyelini, özellikle Istranca'nın daha az keşfedilmiş rotalarını ve Karadeniz'e yakın konumunun avantajlarını ortaya koymuştur.  Türkiye'deki yuvarlak masa toplantısına 50 kişi ve Bulgaristan’daki yuvarlak masa toplantısına da 50 kişi katılmıştır. Proje Harmanlı’ da gerçekleştirilen ve 80'den fazla kişinin katıldığı kapanış semineri ile tamamlanmıştır. Projenin tüm etkinliklerinde hazırlanan çeşitli tanıtım malzemeleri dağıtılmıştır.

Istranca'nın güzelliklerini ortaya koyan proje sınır ötesi bölgede turistlerin konakladığı gece sayısında ve dolayısıyla turist akışında artışa yol açmaktadır. Bu nedenle, proje faaliyetleri ve ürünleri olumlu bir imaj yaratılmasında ve sınır ötesi bölgenin turizm potansiyelinin arttırılmasında yardımcı olmuştur.

Projenin İnternet Sitesi: http://strandja-cbc.eu

Sosyal Medyadaki Yeri: Facebook sayfası: https://www.facebook.com/strandjacbc.bgtr.9

Projenin görünürlük materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine (afişler, baskılı çantalar, defterler, kalemler, klasörler, USB'ler, Tişörtler, spor kapaklar, DVD'ler) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Bulgaristan ‘ın Burgaz ili, Istıranca bölgesini de kapsayan potansiyel turizm kaynakları üzerine çalışma ve analiz raporuna (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan ‘ın Burgaz ili, Istıranca bölgesini de kapsayan potansiyel turizm kaynakları üzerine çalışma ve analiz raporuna (Bulgarca versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye ‘nin Kırklareli ili, Istıranca bölgesinde ki potansiyel turizm kaynakları üzerine yapılan çalışma ve analiz raporuna (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye ‘nin Kırklareli ili, Istıranca bölgesinde ki potansiyel turizm kaynakları üzerine yapılan çalışma ve analiz raporuna (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Burgaz ve Kırklareli illerinde ki Istırancaların Turist rehberine (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Burgaz ve Kırklareli illerinde ki Istırancaların Turist rehberine (Bulgarca versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Burgaz ve Kırklareli illerinde ki Istırancaların Turist rehberine (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

21 Kasım 2018'de Kırklareli'nde düzenlenen “Yuvarlak Masa” toplantısının sunum malzemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

26 Kasım 2018'de Svilengrad'da düzenlenen “Yuvarlak Masa” toplantısının sunum malzemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

27 Kasım 2018'de Harmanlı'da düzenlenen “Kapanış Semineri’ nin” sunum malzemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims to improve the access to tourist information for the cross-border region and increase the awareness about Strandja as a festive tourism destination.  The design of a joint festival Programme will reinforce the local festivals by building a network of festivals and fairs with trainings for organizers and stakeholders.

The major activities include capacity building for development of Strandja as a festive destination based on the cultural heritage and local traditions in the cross-border region.  Organization of a pilot joint cross-border Festival "Strandja-Yildiz" and elaboration of Internet marketing tools for promotion of Strandja/Yildiz as mountain of festivals are envisaged.

As a result a new cross-border touristic product will be developed - Festival "Strandja-Yildiz" and a joint plan for promotion of Strandja as a festive destination and improved cross-border capacity and cooperation.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Istranca Fest Projesi Halk Eğitim Merkezi “Prosveta - 1914” Malko Tarnovo ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilmiştir. Projenin süresi 15 ay olup 21.03.2017 tarihinde başlamış ve 20.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yerel festivaller ve etkinlikler, sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının korunmasına ve tanıtımına büyük ölçüde katkıda bulunabilecek önemli kültürel 'varlıklar' olarak kabul edilir.

Bu anlamda festivaller yerel kültürel kimliğin, sınır ötesi alanların özgünlüğünün ve markasının vazgeçilmez unsurlarının bir parçasıdır ve turizm açısından önemli çekim gücüne sahiptir.

Istranca bölgesinin bir festivaller ziyaret noktası olarak tanıtılması ve geliştirilmesi fikri Malko Tarnovo ve Kırklareli’de bulunan yerel ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşların, sivil tplum kuruluşların ve diğer yerel paydaşların işbirliği sonucunda oluşturulmuştur. Istranca Fest projesi yerel paydaşların etkinlik yönetimi konusunda bilgi almalarını, bunun yanı sıra bu festivallerin organizasyonunda yerelde daha fazla ziyaretçi ve turistin çekmeye imkan yaratmalarını, bölgenin mevsimsell deniz turizminden çıkılması ve bölgesel farkındalığın oluşturulmasını sağlamıştır.

Proje, sınır ötesi bölgesi için sunulan turizm bilgi olanakların arttırılması ve erişimin kolaylaştırılmasını, Istranca bölgesini festival turizm güzergâhı olarak tanıtılması ve bilinmesi sağlanması, bu alandada yerel kapastenin geliştirilmesi ve işbirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Istranca bölgesinde 200'den fazla festival ve etkinliğin yapıldığı tespit edilmiştir. En çekici ve turizm açısından önem arz edenler ortak takvime dahil edildi ve ortak bir plana göre tanıtılmaya başlanmıştır.

Istranca FEST ağı, Stranja Fest proje faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim merkezi “Prosveta 1914” - Malko Tarnovo ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur.

Strandja FEST ağı, bölgenin turizm destinasyonu olarak gelişmesi yönünde çalışan yerel kurumların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların ve kişilerin katılımıyla oluşturulmuştur.

Kurucuları arasında yerel ve bölgesel yönetimler, halk eğitim merkezleri, kültür ve eğitim kurumları, STK'lar, tur operatörleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri yer alıyor. Istranca bölgesinde 200'den fazla festival ve etkinliğin yapıldığı tespit edildi. En çekici ve turizm açısından önem arz edenler ortak takvime dahil edildi ve ortak bir plana göre tanıtılmaya başlanmıştır.

Sonuç olarak, yeni bir sınır ötesi turistik ürün geliştirildi - "Strandja-Yıldız" Festivali ve ortak bir dağ olan Istranca / Yıldız, Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesinin tarihi ve kültürel mirasına dayalı bir festival güzergâhı olarak aktif olarak tanıtılmıştır.

Proje internet sitesi: http://strandja-fest.info/

Sosyal medya hesapları:

f) www.facebook.com/Strandja-the-mountain-of-festivals

Twitter) https://twitter.com/Strandja_fest

Google +: Strandja.fest@gmail.com: https://plus.google.com/communities/117114735056827831116   

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine (poster, kurallar, gündem ve davetiyeler) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çoçuklar için basılmış festival kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

2018 için Ortak Tanıtım Planına buradan ulaşabilirsiniz.

Istrancada 2017-2020 yıllarında festival ve etkinliklerin geliştirilmesi programının - (İngilizce çevirisine) buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca bölgesinin festival turizm destinasyonu olarak tanıtılması” eğitiminin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca bölgesinde düzenlenen festivaller ve etkinlikler programı” ortak planına buradan ulaşabilirsiniz.

Istranca Fest ağının geliştirilmesi ve işbirliği için imzalanan protokole buradan ulaşabilirsiniz.

E-bültenler projenin internet sitesinde mevcuttur: http://strandja-fest.info/buletin.php.

Etkinlikler takvimine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://strandja-fest.info/calendar.php.

Programın Youtube kanalındaki tanıtım filmine (kısa versiyon) şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=9WMi5I12nG4&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s&index=103 ve uzun vesiyonuna şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=YErb6hWN-oA&t=0s&index=108&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Oluşturulmuş olan anket şu bağlantıda mevcuttur: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMejeH06M8Tl5izHYOesoKNkpy4OkIT7EdtJG4BtL-pBiZg/viewform.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Komşuların Lezzet Ağı Projesi 2017 yılında, Bulgaristan-Türkiye Interreg-IPA SÖ, Programının mali desteği ile uygulandı. Projeyi gerçekleştirmede BIO NETWORK Derneği ve Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası yer aldı. İki kuruluş da yemek ve yemek tarifleriyle ilgili ortak ve farklı gelenekleri yaymak isteyen bir ekip kurmayı başardı. Ayrıca proje ekibi ilkbahar ve sonbaharda sınır ötesi bölgede daha fazla turist çekmek ve bölgeyi iyi bilinen bir yemek mekânına dönüştürmek istediler. Ana fikir açıktı - daha fazla ziyaretçi gelir, burada harcadıkları ve bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerinin tadını çıkardıkları zaman, yerel halk için daha fazla iş imkânı ve gelir yaratılır.

Bu bir yıl boyunca ortaklar, bölgedeki muazzam kültür ve turizm potansiyelini keşfedip olabildiğince desteklediler. Proje, yerel topluluk ve politika yapıcılara sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik ilgili rehberlerin sağlanması için ortakların ihtiyaç duyduğu bilgi zeminini sağlayan araştırma ve analizler ile başladı. Bu hedef Pomorie ve Keşan'da düzenlenen iki ortak eğitimle gerçekleştirildi. Etkinlikler, 60'tan fazla kamu sektörü ve KOBİ temsilcisini bir araya getirdi ve her mevsim alternatif turizm ürünlerini geliştirilen sınır bölgesinde yerel somut olmayan kültürel mirasın faydaları konusunda farkındalığı artırmayı başardı. İki etkinlik, bölgesel turizm paydaşlarını bir araya getirdi ve onların yararlı iş ilişkileri ve arkadaşlıklar kurmasına yardımcı oldu. Restoran sahipleri aralarında personel alışverişini düzenledikleri etkinlik sayesinde, aşçılar yeni tarifleri nasıl pişireceklerini öğrendi, gıda üreticileri yeni tatlar denedi. Eğitimler sırasında hepsi birlikte çalıştı ve bölgeyi eşsiz turizm destinasyonunda aktif olarak destekledi.

Projenin doruk noktası - Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen iki yemek festivali, proje yaklaşımının başarılı olduğunu kanıtladı. İki etkinlik kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve aktif turizm mevsiminin dışında yüzlerce ziyaretçi çekmiştir. Ziyaretçiler her iki ülkeden aşçılar tarafından hazırlanan ve servis edilen geleneksel Bulgar ve Türk yemeklerini denemeye geldiler. Lezzetli yemekler ve tarifler gösterildi. Bazı tarifler, yerel halkın ve gençlerin desteği ile ortaklar tarafından hazırlanan yemek kitabında bulunabilir.

İki başarılı festival, amacı - sınır ötesi bölgede turizmin gelişmesine katkıda bulunmak olan " Komşuların Lezzet Ağı" projesinin amacını yerine getirdiğini kanıtladı. Bölgede turizm sektöründeki kalıcı temaslar, deneyim alışverişi ve işbirliğini geliştirdi. Potansiyel ziyaretçilere yönelik etkinlikte hazırlanmakta olan harika yemeklerin tadına bakıp keşfini yapabilecekleri ve kültürü tanıyabilecekleri yerlerin tanıtımı yapıldı. Pomorie ve Keşan'daki mutfak festivallerinin ve projenin en önemli anlarının kısımları, en az uzmanların ve yerel topluluk temsilcilerinin yorumları kadar, Bulgarca ve Türkçe altyazılı bir filmde yer aldı. Film, projeyi, festivalleri, dikkat çeken olağanüstü yemekleri ve sınır ötesi bölgenin çağlar ve nesiller boyunca taşıdığı kültür hakkındaki bilgileri yaymak için yapıldı.

Aşağıdaki linkten filme ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ZadoL8JiD00&t=0s&index=12&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Proje internet sitesi:

http://culin.eu/

Projenin Facebook sayfası:

www.facebook.com/culinaryneigborhood/

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Sınır bölgesinde kırsal turizme yönelik arz/talep analizini buradan bulabilirsiniz. (İngilizce versiyon)

Sınır bölgesinde kırsal turizme olan arz/talep analizini buradan bulabilirsiniz. (Türkçe versiyon)

"What do you put into it, dzhanym" isimli yemek kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

Sınır ötesi turistik gastronomi haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sınır ötesi gastronomi rotalarına buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Kültürel Takvime (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Etnografik ve alan araştırması çalışmalarını buradan bulabilirsiniz.

“Aşçılık komsuluğu” projesi altında oluşturulan video klibe (HD, 1280x720”) buradan ulaşabilirsiniz.

11 Ekimde Pomorie’de düzenlenen basın toplantısının sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The main objective of the project is to support the promotion and development of tourism products by the crafts and antiques business in the cross-border region between Haskovo and Edirne as a means of enhancing the tourist potential, for sustainable development and promotion of the cultural diversity and the historical heritage of the region.
Within the project the crafts & antiques market in the Bulgaria, European Union and Turkey, including innovation and development trends, through the focus of the tourist product and to apply the lessons learned at local level, will be explored. Marketing researches will be carried out to promote the craft and antiques business in the region. 30 craftsmen and artisans from Haskovo and Edirne will be trained on modern methods of presentation, marketing, sales, publicity, online presence, etc.
As a result of the implementation of the project, the he basis for future actions and needs assessment of the local craftsmen, artisans and antique shop owners and good practices in crafts and antiques markets in Bulgaria, the European Union and Turkey will be presented.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Project overall objective is to increase the tourism potential of Strandzha and Sakar mountain area covering the whole cross-border area by developing common destinations.

Planned project activities include: Study of the archaeological sites in the region of Strandzha/Yildiz and Sakar mountains; Elaboration of joint strategy for the development of cultural tourism in Strandzha and Sakar and themed tourist routes; Popularization of themed tourist routes; Participation in tourist fairs.

As a result a joint strategy for the development of cultural tourism in Strandzha and Sakar with at least 5 themed tourist routes and 7 tools for promotion of the touristic potential of Strandzha and Sakar will be developed. The joint strategy will ensure raised awareness and knowledge of specialists in this field and basis for investments in tourism for institutions. The attractiveness of the region will be increased through the elaborated advertising movie.

Project status: Finished

Project website: http://strandzha-sakar-history.com

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

CB005.1.22.166 referans numaralı “Istranca (Yıldız)/Sakar bölgesinde arkeolojik ve tarihi objelere dayalı ortak kültürel turizm destinasyonunun gelişimi” projesinin genel amacı, ortak rotalar (temalı turistik yolları) geliştirerek tüm sınır ötesi bölgeyi kapsayan Istıranca ve Sakar dağlarının turizm potansiyelini artırmaktır. Projenin özel hedefleri, halkın, Sakar ve Istranca'nın arkeolojik mirası konusundaki farkındalığını arttırmak; Sakar ve Istranca mirasının tam olarak incelenmesi ve desteklenmesi yoluyla sürdürülebilir turizmi teşvik etmek, SÖ (sınır ötesi) alanında yeni ortaklıklar kurmak ve en önemli hedef bölgenin yerel halkına ve ziyaretçilerine gizemli Sakar ve Istranca dağlarının büyüsünü hissetme şansını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, proje kapsamında, her biri bu toprakların zenginliklerini ve gizemlerini geçmişte antik dönemden Megalitik kültüre kadar sunan, proje içinde beş tematik turizm yolu geliştirilmiştir. Spesifik olarak, gelişmiş temalı turistik güzergahlar şunlardır: 1. Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Istranca ve Sakar; 2. Roma çağı boyunca Istranca; 3. Astess krallığı; 4. Odrysya krallığı; 5. Istranca ve Sakar'da Megalitik kültürdür. Istranca ve Sakar dağlarının turizm potansiyelinin etkin bir şekilde arttırılması, kültürel turizmin geliştirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmiş ve Burgaz ve Kırklareli'deki paydaşların önünde sunulmuştur. Proje ortakları, etkinliklere, iyi pazarlama ve kültürel turizm zenginliklerinin tanıtılması için fırsat verilen 2 turizm fuarına katılmıştır. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen temalı rotaların ve hedef alanın tanıtımı için birçok araç geliştirilmiştir. – Sınır ötesi bölgedeki en önemli kültürel siteler hakkında bilgiler içeren cep rehberi; geliştirilen tüm temalı rotalar için turistik haritalar; projenin kendisi ve sonuçları ile ilgili tüm bilgileri içeren internet sitesi; bölgedeki zenginliklerin yanı sıra, geliştirilen stratejiyi diske yazabilecek tanıtım materyalleri gösteren reklam filmi; bilgi broşürleri; basılı kalemler, eko torbalar vb. Ayrıca, proje uygulama sürecinde Burgaz'da iki basın toplantısı da yapılmıştır.

Sakar ve Istranca bölgesindeki bu büyüleyici olayla ilgilenen herkes için, “Zornitsa”, Burgaz şehrinde bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.

Proje internet sitesi: http://strandzha-sakar-history.com

Proje materyalleri:

Tanıtım materyallerine (afiş, not defteri, dosya, kalem, rozet) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Yazarları Daniela Agre- Uzman arkeolog ve Deyan Dichev-Asistan arkeolog olan “Arkeolojik anıtların sınıflandırılması ve bunların bir kısmının yapısal tanımı” konulu ilk aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarları Daniela Agre- Uzman arkeolog ve Deyan Dichev-Asistan arkeolog olan “Olası tematik rotaların önerisi ve sınıflandırma kriterlerine göre arkeolojik anıtların yapısal tanımı” konulu ikinci aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarları Daniela Agre- Uzman arkeolog ve Deyan Dichev-Asistan arkeolog olan ait “Sınıflandırma kriterlerine göte Istranca ve Sakar bölgesindeki arkeolokik anıtların yapısal tanımı” konulu üçüncü aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarı Veselin Kalvachev – Tarih ve Coğrafya uzmanı olan “Istranca Deventski tepeleri ve Sakar Dağı’ndaki  antropojenik ve doğal turist bölgelerine bağlantı ve erişilebilirliğin ana ulaşım altyapısı analizi”konulu çalışmanın  uygulamasına ilişkin ilk aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarı Veselin Kalvachev – Tarih ve Coğrafya uzmanı olan “Hedeflenen Bulgaristan bölgesindeki turist akışlarına ilişkin mevcut istatistiklerin toplanması ve analiz edilmesi ve turizm akışının yeni tematik rotalardan nasıl etkilenebileceği” konulu çalışmanın uygulamasına ilişkin ikinci aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarı Veselin Kalvachev – Tarih ve Coğrafya uzmanı olan “Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır bölgesi için mevcut turist bilgisinin yeterliliği ve varlığının araştırılması ve popüler arkeolojik ve tarihi yerlere ziyaretlerin nasıl arttırılabileceği” konulu çalışmanın uygulamasına ilişkin üçüncü aşama raporuna (İngilizce ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca/Yıldız ve Sakar Dağları bölgesindeki arkeolojik alanlar” konulu kültürel araştırma çalışmasına (İngilizce ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

“Hedef bölgedeki kültürel alanların  turizm potansiyeli ve mevcut durum analizi ” konulu kültürel turizm çalışmasına (İngilizce ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

5 temalı turist rotası üzerine odaklanmış olan birinci aşama raporuna (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sınır ötesi bölgesinde arkeolojik ve tarihi nesnelere dayanan Strandzha (Yıldız) / Sakar bölgesindeki ortak kültürel turizm rotasının geliştirilmesi için Ortak Strateji raporuna (Bulgarca ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Trakya Megalitik ve Kültür Turizmi için Sürdürülebilirlik Raporuna (Türkçe ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji Geliştirme Uzman Raporuna (Türkçe ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik ve strateji geliştirme uzmanlarının nihai raporuna (Türkçe ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Turizm haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

Turistler için cep rehberine (Türkçe, Bulgarca ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

“Istranca ve Sakar bölgelerinde kültürel turizm” konulu 30 dakikalık tanıtım filmine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://strandzha-sakar-history.com/en/library, https://www.youtube.com/watch?v=x5CLjfl010Y ve https://www.youtube.com/watch?v=x5CLjfl010Y&index=115&t=19s&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

İnteraktif haritaya şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://strandzha-sakar-history.com/en/map.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The objective of the project is to increase the capacity for sustainable tourism development in the cross-border region of Bulgaria and Turkey through promotion of common destinations for gourmet and wine tourism and to use IT technologies to develop and promote the specific gourmet tourism as an alternative form of tourism.

The project activities include two studies of destinations for gourmet and wine tourism in regions of Haskovo, Burgas and Yambol, Bulgaria and Edirne and Kirklareli, Turkey and the examination of the markets for authentic food in the cross-border region as well. Bulgarian and Turkish recipes for dishes and beverages will be documented, and information on traditional feasts and fairs related to food and wine will be explored.

The research will cover hotels, restaurants, wine cellars, dairies, bakeries, farm markets, etc., and then a common database of 100 sites will be created. It is planned to be organized two culinary exhibitions, which will present Tourist Gourmet Guide and new tourist packages in Bulgaria and Turkey.

The implementation of the project will contribute to the sustainable development of tourism and increasing the tourist attractiveness of the region by developing and promoting common destinations for gourmet and wine tourism аmong the population in the cross-border region.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Projenin tüm hedefi, IT teknolojileri vasıtasıyla geleneksel yerel şarap ve yiyeceklerin tanıtılması sayesinde sağlanan sürdürülebilir turizm gelişimi için sınır ötesi birlik kapasitesini arttırmaktır.

Bulgaristan’daki (Haskovo, Burgaz ve Yambol bölgeleri) ve Türkiye ‘deki ( Edirne ve Kırklareli) gurme ve şarap duraklarıyla ilgili iki çalışma, proje kapsamında yürütüldü. Çalışmaların amacı, geleneksel yiyecek ve şarap festivalleri ve fuarları, yerel yiyecek ve içeceklerin yanı sıra; oteller, kulübeler, restoranlar, şarap imalathaneleri, mandıralar, fırınlar, marketler, çiftlikler gibi potansiyel turistik alanları belirlemektir. Çalışmanın sonuçlarına göre tüm bilgiler sistematikleştirildi ve çevrimiçi bir platform ve mobil uygulaması olan ve içerisinde üç dil barındıran Online Tourist Gourmet Guide uygulamasının oluşturulmasında kullanılan bir veri tabanında özetlendi. Böylece sınır ötesi bölgeden herhangi bir ziyaretçi tek bir dokunuşla istediği bilgiye ulaşabiliyor. Bu rehber, ayrıca gurme turizmi için bazı yeni turist paketleri de sağlıyor.

Ortaklar, bir tanesi Bulgaristan, Harmanlı, diğeri Türkiye, Edirne’de olmak üzere bir günlük Gastronomi Sergisi organize ettiler. Ziyaretçiler katmi, tava ciğer gibi geleneksel yiyeceklerin yapılışına birinci dereceden tanık olabildi ve yapılan diğer geleneksel yiyecekleri deneyebildiler. Gösterilerin atmosferi büyüleyiciydi ve alternatif gurme turizmine yönelik pozitif tutumların ortaya çıkmasını sağladı.

Online Tourist Gourmet Guide uygulamasının oluşturulması ve faaliyete başlamasının ardından ortaklar, Bulgaristan ve Türkiye’de olmak üzere iki basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gurme turizmi adına ilgi çekici bir turist merkezi olarak sınır ötesi bölgenin gelişimi için yaratıcı IT araçları yanı sıra projenin başarılı faaliyeti olan Interreg Programı’nı sundular.

Proje internet sitesi:  Turist Gurme Rehberi çevrimiçi platformu:

www.transgourme.eu

Proje materyalleri:

Tanıtım materyallerine (afiş, poster, çanta, şapka ve önlük) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Türkiye’de gurme ve şarap turizmi için gidilecek yerler çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan’da gurme ve şarap turizmi için gidilecek yerler çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgarca proje sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce proje sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Android mobil uygulama için Turist Gurme Rehberine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transgourme.transgourmetour&hl=en_US.

Sınır ötesi bölgede mutfak ve şarap turizmi imin 9 turist güzergahının elektronik versiyonuna internet sitemizin şu bağlantısından ulaşabilirsiniz: 

Bulgarca versiyonu: www.transgourme.eu/bg/туристически-пакети/;

İnglizce versiyonu: www.transgourme.eu/en/тourist-packages/;

Türkçe versiyonu: www.transgourme.eu/tr/тurist-paketleri.

Proje hakkında 10 dakikalık video röportajına ilgli Youtube bağlantısından ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=USEWmGGapf4&t=14s&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&index=14.

Ortakları

Pages

Subscribe to Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması