Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските партньори по първата покана

30.03.2017

На 29 март 2017 г. в гр. Хасково се проведе обучение на екипите за управление на проекти на българските партньори по договорите за субсидия, финансирани по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014 - 2020.

Събитието беше организирано от Съвместния секретариат на програмата с подкрепата на  Управляващия орган. Основната му цел беше запознаване на бенефициентите с техническото и финансово изпълнение на сключените договори за субсидия и включваше следните теми:

  • Процедури за договаряне;

  • Верификация на разходите от контрольор;

  • Електронна система за обмен на документи и информация;

  • Нередности и измами при изпълнение на проекта;

  • Техническо изпълнение на проектите и мониторинг;

  • Финансово изпълнение на проектите;

  • Изпълнение на инвестиционни проекти;

  • Информация и публичност;

  • Промени в договорите по време на изпълнение на проекта и държавни помощи.

С презентациите от обучението  може да се запознаете ТУК.

Отговорите на поставените по време на обучението въпроси ще бъдат публикувани на сайта на програмата.

Facebook icon
Twitter icon