Практическо обучение за работа с Портал за бенефициенти

25.04.2017

На 20 и 21 април 2017 г. в гр. Хасково се проведе практическо обучение за работа с портала за бенефициенти, организирано от  Съвместния секретариат с подкрепата на Управляващия орган по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020.

Обучението се състоя в компютърна зала на Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви”, оборудвана със средства по Програмата в рамките на изминалия програмен период.

Членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по Първата покана бяха запознати с основните направления за работа с портала за бенефициенти:

  • Обществени поръчки, обявяване на тръжните процедури и информация за договори;

  • Списък на изпълнителите, лични данни;

  • Фактури и реквизити на фактури;

  • Опис на фактурите и искания за плащане;

  • Доклади за напредъка по проектите.

По време на практическите упражнения след всяка тема участниците имаха възможност да задават въпроси, свързани с работата с портала за бенефициенти на експерта от Управляващия орган, водещ обучението и представителите на СС-Хасково.

Участниците в събитието изразиха своето удовлетворение и желание за провеждане и на други подобни практически обучения, свързани с управлението на проекти.

Facebook icon
Twitter icon