Етап кандидатстване

Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения

16.03.2018

Публикуван е коригиран Формуляр за кандидатстване по Втората покана за подаване на предложения с отстранени дребни технически пропуски, както следва:

  1. Част II Идентификация на проекта, т. 2.6 Продължителност и план за действие – показване на ред 290 (относно дейност 6);

Въпроси и отговори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

15.03.2018

Списъкът с „Въпроси и отговори“ към 14-ти март 2018 г. може да намерите ТУК.

Списъкът ще бъде редовно актуализиран с отговорите на ново постъпилите въпроси.

Напомняме ви, че кандидатите могат да задават въпроси до 21 март 2018 г. (21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения).

ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Втората покана е променен

16.02.2018

Формуляр за кандидатстване с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  можете да намерите ТУК: Апликационна форма - обновена, 16.02.2018.

Информационен ден в град Бургас

15.02.2018

Информационен ден в град Бургас - 15.02.2018 г., четвъртък, зала „Компас“, Интерхотел „България“, Бургас, България, начален час 10:00 ч.

Партньорски форум по Втората покана за набиране на проектни предложения

09.02.2018

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган), в сътрудничество със Съвместния Секретариат на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция организират Партньорски форум за потенциалните кандидати от двете страни по втората покана за набиране на проектни предложения.

Информационен ден в град Ямбол

01.02.2018

Информационен ден в град Ямбол - 13.02.2018 г., вторник, кoнферентна зала, хотел „Диана Палас“, Ямбол, България, начален час 10:00 ч.

Откриване на кампанията и информационен ден в град Хасково

01.02.2018

Oткриване на кампанията на 08.02.2018 г., четвъртък, зала „Марица“, ет. I в Областна администрация Хасково.

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

01.02.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по Втората покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България през месец февруари, както следва:

  • в град Хасково - откриване на кампанията на 08.02.2018 г., четвъртък, зала „Марица“, ет. I в Областна администрация Хасково, начален час 10:30 ч.

Страници

Subscribe to Етап кандидатстване