Новини

Подбор за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол в обособено звено към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 позиции

ОБЯВЯВА

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 4 (четири) позиции

Оценка на въздействието от Програмите за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ 2007 – 2013 г., управлявани от Република България

21.12.2016

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга с предмет „Оценка на въздействието от Програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007 – 2013, управлявани от Република България“.

Доставка, инсталиране и осъществяване на напречна връзка с комуникационно оборудване за Interreg програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка, инсталиране и осъществяване на напречна връзка с комуникационно оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Interreg Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационни системи за управление и интернет страници

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за „Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II” с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II

На вниманието на водещите партньори, които са получили покани за преговори за сключване на договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020

01.12.2016

Бланки на документите, които следва да бъдат представени по време на преговорите или да бъдат изпратени на Управляващия орган (на адрес: България, 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството) до 10 работни дни след получаване на поканата за преговори, може да намерите ТУК.

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция се проведе в град Бургас

08.11.2016

На 8-ми ноември 2016 г. в гр. Бургас се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 20014 – 2020 г. за одобряване на проектите, предложени за финансиране в рамките на бюджета по Първата покана за набиране на проектни предложения.

Европейска Комисия - Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

19.10.2016

Европейска Комисия обяви Покана за представяне на предложения — EACEA/37/2016 по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Целта на поканата е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправи­телствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към общите цели посочени в пълния текст на обявата.

Ден на европейското сътрудничество 2016

26.09.2016

За пета поредна година празникът за Деня на европейското сътрудничество се проведе в цяла Европа. Целта на инициативата бе да се подчертаят постиженията на сътрудничеството между регионите и страните в Европа.

Ден на европейското сътрудничество 2016

08.09.2016

Ден на европейското сътрудничество 2016 - Тази година в гр.Бургас под мотото ”Заедно по суша, въздух и вода”

Страници

Subscribe to Новини