Новини

Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Въпроси и отговори за тръжна процедура "Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България"

Лот 1 - 2014TC16I5CB007 – TA – 2016 – 1

Лот 2 - 2014TC16I5CB006 – TA – 2016 – 1

Лот 3 - 2014TC16I5CB005 – TA – 2016 – 1

Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

12.01.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

Тръжното досие е на разположение ТУК.

Обобщен списък на всички проекти, финансирани по Третата покана към 30.10.2015

30.10.2015

Обобщен списък на всички проекти, финансирани по Третата покана за набиране на проектни предложения, към 30.10.2015 г., можете да намерите ТУК.

 

Страници

Subscribe to Новини