Новини

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) октомври 2017 г.

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.

ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 - „Трансгранично пътешествие към дивата природа“

28.09.2017

По случай празника, Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция 2014- 2020 организира „Трансгранично пътешествие към дивата природа“ на 21 септември 2017 г. в Къйкьой, Република Турция.

Ден на европейското сътрудничество 2017 - Трансгранично пътешествие към дивата природа

01.09.2017

За шеста поредна година през месец септември в цяла Европа ще бъде отбелязан Денят на европейското сътрудничество. Целта на кампанията, координирана от INTERACT заедно с Европейската Комисия и подкрепена от Комитета на регионите и Европейския Парламент е да се представят на широката общественост постиженията на сътрудничеството между европейските държави и региони.

Предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“

19.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти

17.07.2017

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Проект финалист на наградите RegioStars 2017

07.07.2017

Проектът „Подобряване зачитането на равенството на половете в българо-турската гранична зона” (2007CB16IPO008-2011-2-023), финансиран по Програмата за ТГС ИПП България – Турция 2007-2013 е сред избраните финалисти на наградите RegioStars 2017 в категорията  „Оправомощаване на жените и активно участие“.

Церемонията по награждаването ще се проведе в Брюксел на 10 октомври по време на Европейската седмица на регионите и градовете 2017.

Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

06.07.2017

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка на офис мебели по програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП, между България и Сърбия, България и Македония и България и Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

 

Тръжното досие е на разположение ТУК

 

Страници

Subscribe to Новини