Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020

07.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес:  JShaskovo@mrrb.government.bg

 

Важна забележка: Тук представеният документ е само предварителен вариант на Насоки за кандидатстване и не следва да се разглежда като покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.

 

Първия вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения може да намерите по-долу:

Насоки за кандидатстване

Приложения

Формуляр за кандидатстване

Анекси

Facebook icon
Twitter icon