Medya

IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2007-2013 Etki Değerlendirmesi

21.12.2016

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2007-2013 etki değerlendirmesinin dış kaynaklarca yürütülmesi için 2016 yılında bir hizmet alımı yapmıştır.

Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yürütülmekte olan Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında VOIP ekipmanlarının kurulum, montaj ve ayarlanmasının tedarik edilmesi

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, “Bölgesel İşbirliği Yönetimi” Genel Müdürlüğü; IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Sırbistan, Bulgaristan-Makedonya ve Bulgaristan-Türkiye Programları aracılığıyla sağlanan Avrupa Birliği mali desteğiyle Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yürütülmekte olan Interreg IPA SÖİ Programları kapsamındaki VOIP ekipmanlarının kurulum, montajı ve ayarlanmasının tedarik edilmesi amacıyla ihaleye çıkmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bakım ve Güncellemeleri için Hizmet Alımı

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, “Bölgesel İşbirliği Yönetimi” Genel Müdürlüğü; IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye, IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Makedonya, IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Sırbistan Programları için Yönetim Bilişim Sistemleri, Yararlanıcı portalı ve websitesine bakım ve güncelleştirme sağlamak üzere aşağıdaki programların finansman desteği ile hizmet ihalesine çıkacaktır.

Bulgaristan-Türkiye Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Birinci Teklif Çağrısı kapsamında bütçe görüşmelerine çağırılan Ana Yararlanıcıların dikkatine!

01.12.2016

Bütçe görüşmeleri sırasında ya da Yönetim Makamına (17-19 Kiril and Methodii Cad. Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı, Dış Sınırlar Departmanı, 1202 Sofya, Bulgaristan) 10 iş günü içerisinde sunulması gereken belge örneklerine BURADAN ulaşabilirisiniz.

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Ortak İzleme Komite Toplantısı Bulgaristan’ın Burgaz Şehrinde Gerçekleştirilmiştir

08.11.2016

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi üçüncü Ortak İzleme Komite toplantısı, Birinci Teklif Çağrısı kapsamında finansman sağlanmak üzere sunulmuş projeleri onaylamak üzere 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Bugaz şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir

24.10.2016

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı, 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir. Ortak İzleme Komitesi, iki ortak ülkenin de merkezi yönetim, yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır.

Ortak İzleme Komitesi toplantısı

24.10.2016

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı, 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir.

Bu toplantının temel amacı, Birinci Teklif Çağrısı kapsamında fonlanmak üzere sunulmuş projeleri değerlendirmek ve seçmektir.

Erasmus + Programı Kapsamında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı

19.10.2016

Erasmus + Programı kapsamında, EACEA/37/2016 referans numaralı Ana Eksen 3 –“Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliğini Geliştirme Politikasına Destek” başlığı altında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı açılmıştır.

Bu Teklif Çağrısının amacı, Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) ve gençlik alanında Avrupa çapındaki aktif olan ve tam ilan metninde detaylandırılmış genel amaçlara yönelik çalışan ağlara, faaliyet hibesi olarak nitelendirilecek olan yapısal destek sağlamaktır.  

Pages

Subscribe to Medya