Фото галерия

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция се проведе в град Бургас

08.11.2016

На 8-ми ноември 2016 г. в гр. Бургас се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 20014 – 2020 г. за одобряване на проектите, предложени за финансиране в рамките на бюджета по Първата покана за набиране на проектни предложения.

Страници

Subscribe to Фото галерия