Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е чрез общи инициативи да създаде интерес към културно-историческото наследство на България и Турция. Ще бъде изградена мрежа, която да възроди и  превърне  занаятите и техните продукти в туристически атракции.
Дейностите по проекта са разнообразни и включват анкетно-информационно проучване и анализи, издаване на информационна брошура "Занаятите и техните продукти - историческо наследство и туристическа атракция в трансграничния регион България - Турция ", провеждане на обучения, обменни посещения и събития за работа в мрежа и сътрудничество в областта на запазването и развитието на културата и наследството чрез занаятите. В рамките на проекта е предвидено да бъде организирана международна конференция, както и да бъде разработен и уебсайт, където, ще може да бъде намерена информация за насърчаване и подпомагане развитието на туризма, провокиран от интереса към занаятите.
Осигуряването на средства за поддържане и развитие на занаятите ще допринесе за икономическата устойчивост, социално сближаване и опазването на традициите в трансграничния регион.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основна цел на проекта е да повиши осведомеността и чувствителността към културното наследство като цяло и да предизвика регионалната иденичност, споделена отговорност и уважение към ценостите на региона.

Oсновните дейности са свързани със създаването на мрежа от образователни и културни институции от двете страни на границата - „Децата и културното наследство" и разработването на интерактивна детска игра „Богатствата на трансграничния регион”. Играта ще включва поне 20 забележителности от страните на партньорите, ще има 10 нива, възможност за едновременна игра на двама участници, възможност за отборно състезание и т.н. Ще бъде достъпна в Интернет на български, турски и английски език. Ще бъде организиран трансграничен ден за игра в Одрин с участието на деца, родители и учители, както и Детски фолклорен фестивал в Бургас.

Дейностите по проекта ще позволят на децата да опознаят съседната страна и ще ги направят по-социлни, продуктивни и активни като личности. Успешното изпълнение на проекта ще доведе не само до развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион, но също така ще подкрепи създаването на признателни и грижовни граждани в трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

В рамките на проекта бе създадена мрежа от партньорства от над 50 организации и институции. Създадена е интерактивна игра. Играта е важна част от социално-културното учене и развитие на детето. Играта на игра е лесен начин за подпомагане на учебния процес. От тук интерактивната игра е разработена от Детска градина "Валсфест". Тази игра бе представена днес на децата на двете страни и бе позволено да играят заедно. Представянето на играта бе направено в мултимедийния клас, подготвен по проекта. След това, с участието на нашите доброволци, игралната дейност, базирана на вниманието, беше създадена, използвайки историческите обекти на двете страни. Чрез умни бордове студентите успяха да видят историческите места в друга страна, където не можеха да видят шанса да видят. Като фокусират вниманието си върху целта за кратко време, те изпълняват умните упражнения по такъв начин, че те могат да си спомнят отново след определен период от време. Децата активно участват и играят всеки ден у дома и в детската градина. Съседите, приятелите и общността също са запознати с играта и затова тя е достъпна за всички. Създадени на английски, български и турски език за по-добро усвояване от деца от Европа. Фестивалът се проведе в София, където присъстваха повече от 200 души в Бургас. Това спомогна за по-доброто популяризиране на проекта и на програмата за трансгранично сътрудничество. Хранителен фестивал с над 150 участници се проведе в Одрин.

Материали по проекта:

Промоционални материали (визуализирани тениски, шапки, сертифиакти, плакат, стикер и инфомационна табела) можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Книжката "Да напишем приказка за Бургас и Одрин" можете да намерите ТУК.

Интерактивната игра "Пътешествие", реализирана в 10 нива с по 5 лагера, на английски, български и турски език можете да намерите на следния интернет адрес: http://kidsjourney.org/. Информация за играта можете да намерите ТУК.

Презентация за проекта можете да намерите ТУК.

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез създаване на възможности за спорт, отдих и туризъм и устойчиво развитие посредством съвместни инициативи в туризма, основани на стимулиране и използване на силните страни и потенциалните възможности на региона.

По проекта са планирани дейности по проучване на възможностите за велотуризъм и разработване на съвместни трансгранични туристически продукти в град Хасково, България и град Едирне, Турция. Предвижда се поставяне на стойки за велосипеди, издаване на туристическа карта за екотуризъм и каталог „Туристически алтернативи за региона на Хасково и Едирне“. Разработването на интернет страница на проекта с мобилни приложения ще бъде насочена към младите хора в трансграничния регион.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на живот на местното население чрез създаване на възможности за екологичен туризъм, отдих и спорт. 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да насърчи междукултурния диалог и да подобри достъпа до културното наследство, посредством използване на дигитални технологии.

Дейностите по проекта предвиждат доставка и монтаж на оборудване за дигитализация на печатни издания в Регионална библиотека "Христо Смирненски" в Хасково и Библиотеката на Тракийски университет в Одрин. Оборудването ще осигури възможност културното наследство – книги, периодични издания с антикварна стойност и стари пощенски картички да бъдат цифровизирани. Дигиталните копия ще бъдат достъпни в Интернет страницата на проекта.  Събраната информация ще се отпечата в каталог със снимки и описание на всеки дигитализиран обект. Ще бъде издадена  кулинарна книга с рецепти на традиционни за трансграничния регион ястия. Планираната конференция и кръгла маса ще съдействат за популяризиране на резултатите от проекта.

Изпълнението му ще допринесе за осигуряване на дългосрочно съхранение на културното наследство, насърчаването на междукултурния диалог и повишената ангажираност на заинтересованите страни.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът се базира на идеята за запазване и популяризиране на културно-историческото наследство на танс-граничния регион. Това бе осъществено посредством дигитализиране на свидетелства за това наследство и използване на съвременните технологии за популяризирането им. Обектите, подлежащи на дигитализиране бяха подбрани внимателно, така че да носят интересна информация за туристите и да насърчават пътуването и опознаването на региона. Бяха обработени пощенски картички от Хасково и Одрин, снимки на известни местни личности, културни и исторически забележителности, събития. Също така бяха дигитализирани стари издания на местни вестници, списания, книги. В допълнение бяха издирени и представени и традиционни местни кулинарни рецепти. С цел по-широкото популяризиране бе създадена интернет платформа, където цялата тази информация бе поместена, заедно с дигитална туристическа карта на региона и дигиталната готварска книга, съдържаща издирените рецепти със снимки на ястията. В хода на проекта бяха проведени и събития за създаване на нови партньорства, обмяна на опит и добри практики. Тук се включват 2 мрежови събития – конференция в Одрин и кръгла маса в Хасково, както и информационни събития, отново проведени в двата града.

Уебсайт на проекта:

https://project-haskovo-edirne.eu/

Фейсбук страница на проекта:

www.facebook.com/project.haskovo.edirne/

Материали по проекта:

Промоционални материали по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Каталог "Културно наследство от Хасково и Одрин", с дигитализирани картички, фотографии, книги и периодични издания, на български и английски език, можете да намерите ТУК.

Каталог "Културно наследство от Хасково и Одрин", с дигитализирани картички, фотографии, книги и периодични издания, на турски и английски език, можете да намерите ТУК.

Книгата "Кулинарни изкушения от двете страни на границата", съдържаща рецепти от Хасково и Одрин, на български и английски език, можете да намерите ТУК.

Книгата "Кулинарни изкушения от двете страни на границата", съдържаща рецепти от Хасково и Одрин, на турски и английски език, можете да намерите ТУК.

Интерактивна туристическа карта можете да намерите на следните интернет адреси:

- на английски език - https://project-haskovo-edirne.eu/en/interactive-map/;

- на български език - https://project-haskovo-edirne.eu/interaktivna-karta/;

- на турски език - https://project-haskovo-edirne.eu/tr/interactive-map/.

Презентацията "Регионална Библиотека "Христо Смирненски" - традиции и иновации" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Що е дигитализация и защо е необходима?" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Дигитална библиотека Хасково" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Дигитализация на културно – историческото наследство. Споделен опит" можете да намерите ТУК.

Презентация "Въведение и основни принципи на интернет достъпа" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Процес на дигитализация" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Културни и исторически дестинации в Хасково и Одрин" можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е откриване на нови възможности за местни общности и заинтересовани страни да развият и надградят туристическия си потенциал, начините за представяне и партньорска мрежа в туризма чрез запазване и промотиране на автентични традиции и обичаи, природно-исторически ресурси и насърчаване на определени групи да търсят съвременно развитие на туризма, както и създаване на нови двустранни туристически дестинации.
В рамките на проекта, в региона на Харманли и Кешан, ще бъдат осъществени паралелни дейности, които включват съвместно проучване, анализиране и събиране на автентични традиции и обичаи в общ наръчник, организиране на четири съвместни форума за туризъм, насочени към заинтересовани страни в сферата на туризма за представяне, обмяна на опит, изграждане на капацитет и умения на персонала. Ще бъде разработен Транс Гурме Каталог за специфични храни и напитки /сирене и вино/ в двата региона, за да се насърчи алтернативния туризъм. Предвижда се организиране на винен тур в Харманли и обиколка на местни производители на сирене в Кешан с цел популяризиране на туристическия им потенциал. Два фестивала в двете страни с богата фолклорна програма ще представят приготвяне на храна, състезание, изложение и др.
В резултат на изпълнението на проекта, ще бъде изготвен доклад за автентичните и уникални за регионите културни, исторически и природни ценности, трансгранични културно-исторически маршрути. Ще се създадат общи туристически продукти и услуги, както и нови контакти и партньорства. 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели популяризирането на културно-историческото и природно наследство в районите на Ивайловград (България) и Чамлъджа (Турция), насърчаване на устойчивото развитие на културния туризъм в двата региона и превръщането им в привлекателна посетителска дестинация.

По проекта ще се извърши проучване на археологични, туристически и културно-исторически забележителности в регионите на Чамлъджа и Ивайловград. Резултатите  от проучването ще бъдат използвани за изготвянето на списък със забележителности, който ще бъде обсъден в рамките на планирания дискусионния форум в Ивайловград. В двата трансгранични региона  ще се проведе шестдневна обиколка „Пътят на художника“ с участието на фотографи от България и Турция. Втората част от обиколката „Пътят на художника“ ще бъде в Чамлъджа с участието на художници от двете страни. Фотографите и художниците ще имат възможност да заснемат и нарисуват посетените забележителности и да представят своите творби на широката общественост по време на „Пътуваща Фотоизложба“. Предвижда се организиране на фестивал „Пътят на художника“, за да се създадат контакти между туристически ориентираните организации в региона.

Изпълнението на проекта ще допринесе за устойчиво развитие на туризма и популяризиране на районите на Ивайловград и Чамлъджа като трансгранична туристическа дестинация сред широката българска и турска аудитория.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът „Пътят на художника“ представя по нетрадиционен начин културното, историческо и природно наследство в районите на община Ивайловград (България) и кметство Чамлъджа (Турция).

Обективите на фотографите събраха във фокуса на вниманието забележителностите на двата региона и разкриха неочакваната прелест на автентичното преживяване. Изявени художници от двете държави интерпретираха в творбите си познати места и непознати хора, популярни атракции и неизвестни легенди. Пътуващата изложба „Пътят на художника" в Галерията на колела превежда по емоционални мостове от българска и турска страна. Прекрасните произведения, събрани в "Галерията на колела" направиха едно балканско пътуване - от село Чамлъджа, през Истанбул, Одрин, София, Хасково до Ивайловград, за да разкажат за прелестните кътчета от тези малко познати райони на България и Турция и да вдъхновят нови пътешественици. Очертаният от художниците и фотографите виртуален маршрут „Пътят на художника” не е стандартен туристически пътеводител, а разказ, изграден от прекрасните мигове и места, пресъздадени от творците.

Проведените фестивали на културата и изкуството в Ивайловград и Чамлъджа привлякоха нови посетители в тези малко познати и прекрасни райони, но и създадоха нови приятелства и емоции... защото границата е просто свързваща линия.

Материали по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Плакат от културния фестивал "Пътят на художника" можете да намерите ТУК.

Листовка от фестивала "Пътят на художника" можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Каталог с картини и снимки можете да намерите ТУК.

Презентация за художника Атанас Андасаров "Времето вътре в мен" можете да намерите ТУК.

Презентация за художника Георги Липовански (Жожо) "Музиката на морето" можете да намерите ТУК.

Презентация за художничката Надежда Кутева "Песента на цветовете" можете да намерите ТУК.

Презентация за художника Цеко Ненов "Духът на траките" можете да намерите ТУК.

Презентация за художника Назми Метин можете да намерите ТУК.

Презентация за художника Гьокан Гюнери можете да намерите ТУК.

Презентация за художничката Гюлчин Дениз Чилингир можете да намерите ТУК.

Презентация за художничката Шуле Кючукоглу можете да намерите ТУК.

Презентация на тема "Проектът "Пътят на художника" (на български език), на Кремена Кьосева, от 10 ноември 2017 г., можете да намерите ТУК.

Презентация на тема "Туризъм в България и Турция" (на български език), на Кремена Цветкова, от 10 ноември 2017 г., можете да намерите ТУК.

Презентация на тема "Пътят към културния туризъм" (на български език), на доц. д-р Соня Алексиева, можете да намерите ТУК.

Презентация "Алтернативен туризъм" (на турски език), доц. Емел Гюненч Гюлер, 10 ноемрви 2017, можете да намерите ТУК.

Презентация "Туристичекия потенциал на Чамлъджа" (на турски език), д-р Бахадир Сезер, 10 ноември 2017, можете да намерите ТУК.

 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се придобие опит за работа в мрежа между държавни институции, научни институции и организации от неправителствения сектор, изграждане на капацитет и придобиване на знания и умения от младите хора в областта на устойчивия туризъм и опазването на околната среда.

По проекта са планирани модулни обучения по устойчив туризъм и опазване на околната среда, които ще се проведат на различни места в Сакар Планина, в района на град Тополовград, България и Странджа Планина в района на Инеада, Турция. В град Едирне се предвижда организиране на Научна конференция на тема „Устойчив туризъм и опазване на околната среда“. Ще бъдат изработени и разпространени учебни пособия и триезичен терминологичен речник в областта на устойчивия туризъм и околната среда, както и сборник с доклади от Научната конференция.

Изпълнението на проекта ще допринесе за изграждане на партньорски взаимоотношения и натрупване на опит за работа в мрежа между държавни и научни институции и НПО организации.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основна цел на проекта е развитието на устойчив туризъм чрез организиране на събития за популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничния регион.
Дейностите по проекта включват изследване на легендарни и мистични места в трансграничния регион, в градовете Одрин и Бургас. За събирането на  информация и снимки ще се използват различни източници – книги, периодични издания, филми,  спомени и разкази на местни жители. При провеждане на семинарите за студенти по туризъм и за представители на местните власти ще бъдат представени възможностите на културния туризъм, свързан с легендарните за региона места. Организирането на фотоизложба в Одрин и "Фестивал на легендите" в Бургас ще повиши осведомеността на широката общественост за културните и исторически ценности на региона.
Изпълнението на проекта ще допринесе за развитие на сътрудничество между регионалните участници от двете страни на границата и повишаване на капацитета им да развиват устойчив туризъм.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът "Път на легендите - установяване на нови партньорства за развитие на устойчив културно-исторически туризъм”  направи първите стъпки за популяризиране културното наследство на Странджа, векове предавано от уста на уста и съхранило местния дух до днес. В световен мащаб културният туризъм е един от най-големите и печеливши сектори в туризма, а някои дестинации успяват да донесат приходи от милиони само заради легендите. Странджа планина, считана за тайнствено и мистично място, има голям потенциал за развитието на нов туристически продукт, основан на легендите.

Партньорите по проекта  Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и организацията за трансгранична култура в Одрин си поставиха за цел да привлекат вниманието на местните общности, местните администрации, бизнеса, инвеститорите и туристите към този неизползван потенциал с убеждението, че новият туристически продукт би могъл да се превърне в  движеща сила за регионално развитие и социално благоденствие.

В продължение на 1 година, изпъстрена със събития, от двете страни на границата се редуваха обучения и семинари, изложби  и фестивали.

Извършено бе широкомащабно проучване за събиране и описване на най-старите автентични и малко популярни легенди. Спомени и разкази на местни жители, публикации в научни трудове, периодични издания и филми бяха систематизирани и обобщени. Над 100 фотоса илюстрираха легендарните места в планината. Текстовете и снимките, след подбор и редактиране,  бяха събрани в сборника  „Странджа  – път на легендите”, който представя  магията и мистицизма на тайнствената  планина.   Много хора са минали през Странджа планина, живели са тук и са създавали нейната история. Книгата проследява легендите от създаването на планината и знакови селища в нея  до традициите, които са живи и днес. От нея се научава за лечебната сила на странджанската вода, за живота на митологичния герой Орест – създател на Одрин, за това как е изчезнало цяло село – Гьол Баба, за жената-котка Бастет, поискала точно в Странджа да бъде вечния й дом,  за   местата, където са живели змейове и змеици… и казват,  още живеят там.

Уебсайт на проекта: www.strandjayildiz.com

Продукти от проекта:

Книга-сборник "Странджа - Път на легенди" можете да намерите ТУК.

Презентация "Странджа Планина" (на български език), от Владимир Димитров, можете да намерите ТУК.

Презентация "Културен и легендарен туризъм" (на български език), от проф. Лина Анастасова, можете да намерите ТУК.

Презентация "Регионален туристически продукт", ( на български език), от проф. Лина Анастасова, можете да намерите ТУК.

Презентация "Планински туризъм" (на български език), от проф. Лина Анастасова, можете да намерите ТУК.

Презентация "Древните сетилища на мистичната Странджа" (на български език), от Ивелина Иванова, можете да намерите ТУК.

Презентация "SWOT анализ на Одрин като дестинация" (на турски език), от д-р Джийдем Унурлу, можете да намерите ТУК.

Презентация "Развитие на туризма в Одрин" (на турски език) можете да намерите ТУК.

Презентация "Потенциал на културния туризъм в Одрин" (на турски език) можете да намерите ТУК.

Презентация "Изисквания за развитието на туризма в Одрин" (на турски език) можете да намерите ТУК.

Изследване на тема "Легенди от Странджа планина" (на български език), от Диана Радойнова, можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да популяризира трансграничното културно, историческо и природно наследство в районите на Ивайловград и Кешан/Чамлъджа (Република Турция), както и да подпомага и насърчава устойчивото развитие на културния туризъм. За постигане на тази цел ще бъдат използвани атрактивни и нетрадиционни методи на изкуството и ще бъдат проведени различни събития и публични инициативи – дискусионни събития, пленери, фестивали и изложби.
По време на стрийт арт пленерите ще бъдат изрисувани и аранжирани фасади, спирки, улични обекти или други публични места, като по този начин  ще бъдат създадени своеобразни „галерии на открито” в Ивайловград, Кешан и Чамлъджа. Чрез пленера на художниците туристическите ресурси на тези райони ще бъдат пресъздадени върху платна, пречупени през погледа на творците. Създадените произведения от художниците, както и фотографии на стрийт арт творбите, ще бъдат включени в изложбите в Галерията на колела, като по този начин ще бъдат популяризирани още по-широко в България и Турция. В рамките на проекта е предвидено да бъдат организирани и открити девет изложби в България и Турция.
Проектът „Цветовете”  е надграждане и продължение  на проект „Пътят на художника”, който се реализира в периода 2017-2018 г. от партньорите попроекта.  В рамките на проведените по време на проекта фотографски и художнически пленери беше създадена първата експозиция на „Галерията на колела”, която направи поредица от изложби в България и Турция.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е създаване и развитие на ефективно сътрудничество в областта на туризма в трансграничния регион Тополовград - Пинархисар за популяризиране на културно-историческите и природни ресурси.

Дейностите по проекта включват организирането на поредица от събития в двете общини – Тополовград и Пинархисар, които да привлекат посетителски интерес. Предвидено е провеждането на тридневен трансграничен форум в Тополовград (България) с участието на местните власти, неправителствени, културни и образователни институции за създаване на партньорства и инициативи в сектора на туризма, в рамките на който ще се осъществи и обиколка на туристическите забележителности в община Тополовград. В Пинархисар (Турция) ще се проведе обучителен семинар, целящ повишаване на капацитета за реализиране на туристически дейности и представянето на иновативни методи за популяризирането им. 

За промотиране на съществуващите културно-исторически и природни ресурси е планирано създаването на две фото алеи „Богатствата на трансграничния регион Тополовград – Пинархисар” в центровете на двете населени места. Изложените фотографии ще бъдат заснети по време на двумесечни работилници с участието на  24 млади любители на фотографията. Предвижда се и провеждането на "Фестивал на меда и петмеза" в Пинархисар и "Фестивал на хляба и виното" в Тополовград, които да създадат иновативни културни продукти с потенциал за превръщането им в устойчива туристическа атракция за двата гранични региона.

Изпълнението на проекта ще подобри информираността за туристическите ресурси и възможностите за тяхното използване, като същевременно ще повиши капацитета на местните общности за участие в дейности, свързани с устойчивото развитие на туризма.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

През 2017 – 2018 година партньорите Читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1894“ – Тополовград, България и Община Пинархисар, Турция реализираха проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество в областта на туризма Тополовград- Пинархисар“, финансиран от Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България– Турция 2014- 2020. Дейностите бяха взаимосвързани и успешното им изпълнение се осъществи с участието на широк кръг представители на институции и организации от двете общини - Тополовград и Пинархисар. Работата на екипа бе насочена към привличане на допълнителен туристически интерес към региона Тополовград - Пинархисар чрез представяне и опознаване на историческите и природни обекти на двете територии. Основният подход при изпълнението бе свързан и със създаването на нови атрактивни културни прояви, а именно чрез провеждане на Фестивали.

Проектът стартира с Трансграничен форум в Тополовград, на който представители на местните власти, организации, институции и граждани от двата града се опознаха взаимно и представиха туристическите обекти в региона, които имат потенциал да се превърнат в туристически атракции.

„Как да промотираме потенциала на двете общини, за да постигнем развитие на устойчив туризъм“ бе основната тема на проведения в Пинархисар Обучителен семинар, като по този начин се повиши капацитета на общо 44 представители на двете общини за осъществяване на туристически дейности за привличане на нови посетители в региона.

Изключителен интерес у местните жители и посетителите на Тополовград и Пинархисар предизвикаха създадените с участието на общо 24 младежи Фотоалеи в двата града, които включват фотоси и текстове на най- значимите културно- исторически и културни обекти от двата района. Тази иновативна инициатива представи нагледно богатството на трансграничния регион Тополовград- Пинархисар и обогати възможностите за привличане на допълнителен туристически и посетителски интерес.

В рамките на проекта се създадоха две нови културни събития- Фестивал на меда и петмеза в Пинархисар и Фестивал на хляба и виното в Тополовград, които ще се превърнат в традиция и по този начин ще привличат всяка година нови посетители. Изключително атрактивни за участниците и гостите се оказаха двете Изложения – на мед и местни традиционни храни в Пинархисар и на хлебни изделия, вино и местни традиционни храни в Тополовград, които бяха съпроводени от приготвянето на място и дегустацията на ястия от двата района, а съвместните Концерти с участието на български и турски художествено- творчески формации предизвикаха истинско възхищение. Фестивалите в Тополовград и Пинархисар привлякоха повече от 1200 зрители и участници, които със сигурност се превърнаха в добри посланици на културата на двете общности. И двете събития бяха широко отразени в медиите от двете държави.

Проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество в областта на туризма Тополовград- Пинархисар“ завърши с Международна конференция с участието на 60 представители на НПО, на образователни и културни институции, на местните власти и местния бизнес от туристическия бранш, медии. Като кулминация на проекта, в рамките на Конференцията бе подписано Споразумение между Община Тополовград и Община Пинархисар за сътрудничество в областта на туризма. Основните изводи, които се наложиха бяха свързани с успешното реализиране на проекта в насока опознаване на общото наследство, обмен на опит и добри практики и мотивиране на участниците за осъществяване на общи инициативи в областта на туризма. В подкрепа на бъдещото сътрудничество на двамата партньори от Тополовград и Пинархисар бе разработен и представен Маркетингов доклад, който включва конкретни насоки и препоръки към местните власти и организации за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион.

С цел популяризиране на проекта и на общия туристическия потенциал бе създаден Промоционалния филм „Трансграничния регион Тополовград – Пинархисар - невероятно преживяване“, чрез който и в бъдеще потенциалните посетители на региона могат да се запознаят с дейностите, реализирани по проекта, с уникалните ресурси на материалното и нематериално културно наследство в региона, Фестивала на меда и петмеза в Пинархисар и с Фестивала на хляба и виното в Тополовград.

Уебсайт на проекта:

www.topolovgrad-pinarhisar.com

Материали по проекта:

Промоционални материали (визуализирани папки, тефтери, химикали, покани за събития) можете да намерите ТУК.

Плакати от събитията по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Доклад на тема "Aнализ на ситуацията в областта на туризма в транграничния регион Тополовград- Пинархисар" можете да намерите ТУК.

Маркетингов доклад „Привличане на туристи и посетители към трансграничния регион“ можете да намерите ТУК.

Доклад "Представяне на правната рамка в областта на туризма в контекста на европейското и националните законодателства" можете да намерите ТУК.

Промоционалният филм „Трансграничния регион Тополовград – Пинархисар - невероятно преживяване" е на разположение на следния интернет адрес: на български език, със субтитри на английски език: http://www.topolovgrad-pinarhisar.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc/ и на страницата на YouTube на Програмата: https://www.youtube.com/edit?video_id=GEkP6Luc_iw&video_referrer=watch и на турски език, със субтитри на английски език: http://www.topolovgrad-pinarhisar.com/tr/tanitim-filmi/ и на страницата на YouTube на Програмата: https://www.youtube.com/watch?v=05ORUfy5E8A&feature=youtu.be.   

Презентация за проекта можете да намерите ТУК.

Презентация "Резюме на маркетинговия доклад „Привличане на туристи и посетители към трансграничния регион“" можете да намерите ТУК.

Презентация "Използване на културните ресурсите и превръщането им в туристически ресурси" можете да намерите ТУК.

Презентация "Иновативни механизми за популяризиране на туристическите ресурси в трансграничния регион" можете да намерите ТУК.

Подписано споразумение между Община Тополовград и Община Пинархисар за сътрудничество в областта на туризма можете да намерите ТУК.

 

 

Партньори

Страници

Subscribe to Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество